Kort gratis advies

  • Volgt mijn medewerker best les of kan hij ook via zelfstudie aan de slag?
  • Hoe kies ik een goede talenschool?

Bij een kort advies antwoorden we gratis op praktische vragen over cursussen, talenscholen, subsidiemogelijkheden …

Met deze informatie kunt u zelf verder aan de slag.