Overheden

Subsidiërende overheden van het Huis van het Nederlands Brussel

Het Huis van het Nederlands Brussel is een gemeenschappelijk initiatief van de Vlaamse overheid en de Vlaamse Gemeenschapscommissie.

                                

Geïntegreerde taaltrajecten EIF

Onze taalbeleidswerking in het volwassenenonderwijs is vanaf 2009 uitgediept en versterkt dank zij de EIF-projecten “Geïntegreerde taaltrajecten”.

Met steun van het Europees Integratiefonds en de Vlaamse Gemeenschap.