Over ons

De Huizen van het Nederlands

Bij de Huizen van het Nederlands kan iedereen terecht voor informatie over Nederlands leren. De 8 Huizen werden bij Vlaams decreet opgericht in 2004 en zien elk jaar een sterke groei van het aantal kandidaat-cursisten Nederlands.

De Huizen geven zelf geen les, maar bepalen met een aantal tests welke cursus of welk traject het meest geschikt is. Daarbij wordt rekening gehouden met allerlei factoren zoals het niveau, de leersnelheid, de gewenste lesplaats en -frequentie en de reden om de taal te leren.

Het Huis van het Nederlands Brussel

Ook voor het Brusselse Huis is bezoekers informeren over en doorverwijzen naar de meest geschikte les NT2 de eerste opdracht. Elf enthousiaste Intakers zetten zich daarvoor in. Daarnaast heeft het Huis van het Nederlands Brussel specifiek ook twee andere opdrachten die te maken hebben met de meertaligheid van de stad: taalpromotie en taalbeleid. En het zet ook in op de kwaliteit van het aanbod Nederlands.

Taalpromotie betekent Brusselaars stimuleren en drempels verlagen om Nederlands te leren, te oefenen of te gebruiken. Nederlands leren is wel één ding, maar de taal ook effectief gebruiken is nog iets anders. En dat is in Brussel vaak niet evident. Toch zijn er heel wat mogelijkheden. Van deelname aan socio-culturele activiteiten tot het volgen van Nederlandstalige media: kansen om Nederlands te oefenen bestaan overal. Maar anderstaligen moeten de weg vinden en de organisaties moeten hen bereiken.

Die organisaties van hun kant, maar ook Brusselse bedrijven en diensten kloppen steeds vaker aan bij het Huis van het Nederlands om te werken aan een taalbeleid. Het Huis helpt hen het Nederlands een haalbare en realistische plaats te geven binnen hun werking. Vlaams-Brusselse kinderdagverblijven en consultatiebureaus werken rond communicatie naar anderstalige ouders. Brusselse opleidings- en terwerkstellingsinitiatieven krijgen taalcoaching. Voor de ondersteuning van taalvaardigheid bij studenten wordt samengewerkt met alle Brusselse hogescholen. En steeds meer bedrijven werken via een contract met het Huis van het Nederlands aan een taalbeleid voor hun personeel.

In de bijzondere context die Brussel is, gebeurt er duidelijk steeds meer rond Nederlands leren. En om scholen te helpen de lessen nog beter af te stemmen op die specifieke context, werkt het team Taalleren van het Huis al een aantal jaar aan kwaliteitsondersteuning. De organisatie van deze Trefdag is daar een voorbeeld van. Andere projecten die nuttig zijn voor jou als lesgever, staan op de docentenpagina van onze website. Een kort overzicht vind je op de achterkant.