Collaborateurs

Algemeen nummer en e-mailadres Huis van het Nederlands Brussel
02 501 66 60

Directie

Algemeen beleid

Anna Gordeeva, assistent van de directeur

Ondersteunende diensten

Gebouw

Communicatie

Team Taalpromotie & oefenkansen

Team Screening en oriëntatie

Team Taalleren

Team Duidelijke taal

Team Taalbeleid

Gunther Van Neste, coördinator Team Taalbeleid