Ik wil werken op maat

Nederlands in de winkelstraten

Het Huis organiseerde lessen Nederlands voor winkeliers, in samenwerking met Syntra. Hiervoor maakte het Huis een volledige cursus voor 3 niveaus.

Meer info op de projectpagina.

Nederlands in de ziekenhuizen

Het Huis staat de Brusselse ziekenhuizen bij om het Nederlands van hun personeel te verbeteren. Er is onder meer een pak lesmateriaal beschikbaar voor dokters en voor verpleegkundigen, telkens voor 2 niveaus.

Meer info op de projectpagina.

Nederlands voor apothekers

Het Huis organiseert lessen Nederlands voor apothekers, in samenwerking met Syntra. Hiervoor maakte het Huis een volledige cursus voor 3 niveaus.

Nederlands voor ouders

In het Brussels Nederlandstalig onderwijs spreken de ouders van veel kinderen een andere taal. Het Huis maakt ouders bewust van het belang van Nederlands en zet hen op weg als ze het zelf willen leren.

Meer info op de projectpagina.

Daarnaast bestaat er ook heel wat lesmateriaal speciaal voor docenten van anderstalige ouders. Het Huis maakte taakgerichte activiteiten voor beginners, een ouderportfolio en moduleplannen. Dat materiaal is beschikbaar via de website van het Centrum voor Taal en Onderwijs over School en Ouders.