Conversatie-activiteiten opstarten

Samen met je organisatie bekijken we hoe je de conversatie-activiteit in jouw organisatie, netwerk en wijk kan organiseren. Bij de start is onze begeleiding heel intensief en komen we vaak kijken. We kunnen extra materiaal voorzien of de Nederlandstalige begeleiders extra tips geven voor specifieke problemen. Dat wil ook zeggen dat we garant staan voor de kwaliteit van je conversatie-activiteit en ze promoten bij Brusselaars die lessen Nederlands volgen of Nederlands willen oefenen. Zo vinden ze de weg naar jouw conversatiegroep en of Babbel & actie. Na de eerste reeks activiteiten, is de conversatiegroep helemaal van jullie. Onze hulp inroepen kan dan natuurlijk nog altijd!

Voor wie?

Gemeenschapscentra, bibliotheken, cultuurhuizen, zelforganisaties, gevangenissen, wijkcentra, jeugdhuizen of dienstencentra die conversatie-activiteiten voor hun publiek willen opstarten. Alle Brusselse organisaties en instellingen komen in aanmerking.
Ben je eerder op zoek naar oefenkansen Nederlands voor je medewerkers? Contacteer dan ons team taalbeleid.

Een goed idee?

Doe de test met deze kleine checklist:

  • Je wil samenwerken met het Huis om je eigen conversatie-activiteiten voor je publiek te organiseren
  • Je organisatie kan zich inzetten voor deze oefenkans(en) Nederlands
  • Je hebt de geschikte locatie
  • Je zoekt Nederlandstalige vrijwilligers of collega's die de conversatie-activiteiten begeleiden
  • Je maakt de conversatie-activiteiten bekend bij anderstaligen uit je wijk

Wat biedt het Huis?

Het Huis biedt je concrete tips and tricks en praktische tools bij elke stap – zo veel of zo weinig als je wil. We geven je de do's and don'ts voor een geslaagde conversatie-activiteit mee. In een vorming leren de begeleiders hoe ze een gesprek stimuleren en gaande houden. We bezoeken de Babbel & actie of conversatiegroep een aantal keer en staan altijd klaar voor jouw vragen. Bovendien krijg je een ‘samen met-label’ van het Huis om je activiteiten extra te promoten en kan je de taaliconen gebruiken.