Taalsterk in het hoger onderwijs

Taalbegeleiding en taalbeleid aan EhB en LUCA

Taalbegeleiding

Veel studenten in het hoger onderwijs hebben moeite met het academisch Nederlands van docenten en handboeken (vaktermen, abstracte taal, …). Bovendien moeten ze ook zelf papers en eindwerken schrijven. En daar zijn ze niet altijd genoeg op voorbereid.

De Erasmushogeschool (EhB) en de School of Arts (LUCA) beseffen dat ze hoge eisen stellen aan het taalgebruik van hun studenten. Daarom doen ze een beroep op het Huis van het Nederlands Brussel. Aan elke EhB-campus is er een taalcoach bij wie studenten terecht kunnen voor gratis taalbegeleiding (individueel, in groep of op afstand). De opleiding bouw in LUCA biedt deze service ook aan haar studenten aan. De begeleiding vertrekt meestal van taken of lesmateriaal uit de opleiding.

Taalbeleid

Ook docenten en studiebegeleiders kunnen bij het Huis terecht. Zij krijgen o.a. advies over hoe ze taalfeedback kunnen geven of hun complexe boodschap “begrijpelijker” kunnen maken. Ze kunnen onder andere workshops volgen over taalontwikkelend lesgeven en goede instructies bij schrijfopdrachten. 

Ten slotte geeft het Huis ook advies over structurele maatregelen die een school of opleiding kan nemen. Het is de bedoeling om in een breed taalbeleid het hele schoolteam te betrekken.

I love NL

Surf naar I love NL voor meer informatie over taalbegeleiding en taalbeleid in het hoger onderwijs.