Taalgebruik met klanten en partners

Hoe kiest u welke taal u spreekt met klanten die geen of een beetje Nederlands spreken? En hoe maakt u daar een beleid van? Leg samen met het Huis van het Nederlands de taalvisie van uw organisatie vast. 

Wij helpen u om een korte, heldere visie op papier te zetten met concrete afspraken en acties.

  • Wilt u iedere bezoeker een welkom gevoel geven en toch uw talige identiteit bewaren?
  • Wilt u Brusselaars de kans geven om Nederlands te oefenen door niet meteen over te schakelen naar het Frans of naar een andere taal?
  • Wilt u voor uw medewerkers duidelijke afspraken over taalgebruik met klanten en partners?

Een taalvisie kan vanuit zeer verschillende doelen vertrekken. Samen met u bekijken we de noden van uw organisatie. We beluisteren positieve en negatieve ervaringen van uw medewerkers. We betrekken de raad van bestuur en uw stakeholders. En we zoeken een consensus.

Wilt u advies over het taalgebruik met uw klanten en partners?

Contacteer nu onze taalbeleidsadviseurs voor een verkennend gesprek.

taaladvies@huisnederlandsbrussel.be