Klachten over specifieke testen en attesten

Bent u niet tevreden met de procedure of het resultaat van een test met civiel effect? U kunt gratis een beroep indienen. 

Alle informatie vindt u op de website van het Agentschap Integratie en Inburgering.
Vragen over de beroepsprocedure kunt u sturen naar tevredenheid@​integratie-​inburgering.​be.

U kunt beroep indienen voor deze testen:

  • Bewijs kennis Nederlands voor kinderbegeleiders en verantwoordelijken van kinderdagverblijven
  • Bewijs kennis Nederlands voor nationaliteitsaanvraag
  • Vrijstellingstoets Nederlands voor inburgering
  • Bewijs taalkennis Nederlands personeel openbare besturen
  • Bewijs kennis Nederlands onderwijspersoneel
Meer informatie over de testen

Andere klachten

Heeft u een algemene klacht over het Huis van het Nederlands? Dan kunt u gewoon een mailtje sturen. Vermeld uw naam, uw gegevens en vertel ons uw klacht.

Stuur een mailtje