Infosessie directie

  • Hoe motiveert u uw medewerkers om Nederlands te leren?
  • Hoe doorbreekt u de gewoonte om ook met Nederlandstalige collega’s Frans te spreken?
  • Hoe maakt u het Nederlands en al uw inspanningen om de taal te promoten zichtbaar?

Veel directies van Brusselse rusthuizen stellen zich deze en veel andere vragen rond het gebruik van het Nederlands op hun werkvloer. En terecht, want de realiteit is complex en het is niet simpel om een organisatie tweetalig te maken en te houden. 

In een praktische infosessie zoekt u samen met ons naar antwoorden die u verder zullen helpen. U krijgt concrete tips die u zelf of met onze begeleiding kan toepassen in uw organisatie. U leert ook uit ervaringen van anderen die voor dezelfde uitdagingen staan. Zo krijgt u de nodige informatie om te werken aan meer Nederlands in uw rusthuis. 

Maak een afspraak en wij komen bij u langs!