Change your cookies preferences

Back to overview

Welkom in het Huis

De stralende glimlach van onze Ouiem is het eerste wat je ziet als je het Huis binnenwandelt. Ze getuigde over #inburgeringwerkt, een initiatief van minister Bart Somers.


Back to overview
Share this testimonial