Taalacties

Je dacht na over de focuspunten van je taalbeleid en en bepaalde op welke acties je wil inzetten. Hieronder vind je ondersteunende fiches om een aantal taalacties uit te werken. 

Ter ondersteuning bieden we bij elke fiche een vorming aan. We geven je ook wat achtergrondinformatie over taalverwerving en meertaligheid. Wil je andere stappen zetten of anders te werk gaan? Dan denken wij graag met je mee.

Een introductie over taalleren

Hoe verwerft iemand een taal? En welke bouwstenen zijn daarvoor van belang? Niet alleen voor een cursist in je opleiding zijn die inzichten cruciaal, ze hebben een impact op élke taalleerder. 

Een succesvol taalleerproces bevat 5 componenten: input, interactie, instructie, feedback en strategieën. Het helpt als ze op elkaar zijn afgestemd en elkaar kunnen versterken.


Je leest er hier meer over

Een introductie over meertaligheid

Brussel is een meertalige stad. Er worden meer dan 100 talen gesproken. Maar wat is de positie van het Nederlands dan? Hoe krijgen taalleerders voldoende oefenkansen in deze meertalige context? We tonen je dat je meertaligheid kan inzetten om Nederlands te leren. 


Je leest er hier meer over