Meertaligheid in je kunstacademie

Welkom!

De instroom in jouw Brusselse academie voor kunstonderwijs is heel divers. Leerlingen met verschillende thuistalen komen er samen om te leren, te voelen, te proberen, te kijken, te luisteren en te beleven. 

Hoe maak je van die talige diversiteit een troef? Hoe zet je meertaligheid in zodat ze een meerwaarde vormt voor het leerproces van je leerlingen? 

Het Huis van het Nederlands geeft je tips waarmee je zelf kan experimenteren in je les. Niks ingewikkelds, niet tijdsintensief, maar praktisch en doeltreffend. We wensen je er veel plezier mee! 

Team Taalbeleid — Huis van het Nederlands Brussel 

Afspraken over taal maken in je klas? We tonen je hoe dat kan! 

Een comfortabele talensituatie in je klas, begint met goede afspraken. We geven je advies om die te maken.

Betrek je leerlingen 

Leerlingen leven afspraken beter na als ze die mee hebben bedacht of besproken. Denk er dus aan om je leerlingen te betrekken bij je richtlijnen over taalgebruik in de klas. Geef hen de ruimte om mee na te denken en feedback te geven. Leg hen ook uit waarom je een bepaalde beslissing neemt. 

Het is belangrijk om je leerlingen goed mee te geven dat het taalgebruik in de klas altijd in functie van de lesdoelstellingen staat. Sommige opdrachten lenen zich nu eenmaal niet tot het inschakelen van andere talen. Je wil thuistalen in de klas toelaten als ze nuttig zijn voor je lesverloop, niet als ze dat minder efficiënt maken. 

Evalueer de gemaakte afspraken op gezette tijden met je leerlingen. Hun feedback geeft je waardevolle input om de afspraken bij te sturen. 

Maak de afspraken zichtbaar 

Maak de afspraken duidelijk zichtbaar in je klas of op de academie. Dat kan je op verschillende manieren doen. 

Je academie kan misschien voor opvallende posters zorgen? De leerlingen ontwerpen zelf een leuke eye-catcher? Of je noteert de afspraken op een schoolbord in je klas? 

Die zichtbaarheid kan ook minder letterlijk. Bij een opdracht kan je bijvoorbeeld duidelijk aangeven welk onderdeel in een andere taal kan, welke productietaal’ je verwacht, hoe lang je leerlingen in hun thuistaal kunnen overleggen, … Schep duidelijkheid en maak je verwachtingen over het taalgebruik van je leerlingen concreet.

A6 liggend RV postkaart meertaligheid v 02 4
Ken je het concept ‘jokerkaarten’? Met zo’n kaart kan je leerling aangeven dat hij even ondersteuning in zijn thuistaal nodig heeft tijdens je les. Je leerling hoeft niet te zeggen dat hij niet kan volgen, maar kan dat visueel aangeven. Heel handig bij je jongere leerlingen als die het woord niet durven te nemen.

Aan de slag

Je hebt misschien nog wel ideetjes? Of denkt aan een andere manier om die afspraken vast te leggen?

Laat je inspireren en probeer wat uit! Geef het meertalige karakter van je klas een plaats, en schenk zo aandacht aan de diverse achtergrond van je leerlingen. Succes!

Naar het evaluatieformulier

Info en bronnen

Op meertaligheid​.be, een website die de meerwaarde van meertaligheid bij kinderen en jongeren in de verf wil zetten’ vind je heel wat extra informatie. Zo ook een kijkwijzer functioneel meertalig leren in het SO, waar je nog extra inspiratie kan vinden.