Meertaligheid in je kunstacademie

Welkom!

De instroom in jouw Brusselse academie voor kunstonderwijs is heel divers. Leerlingen met verschillende thuistalen komen er samen om te leren, te voelen, te proberen, te kijken, te luisteren en te beleven. 

Hoe maak je van die talige diversiteit een troef? Hoe zet je meertaligheid in zodat ze een meerwaarde vormt voor het leerproces van je leerlingen? 

Het Huis van het Nederlands geeft je tips waarmee je zelf kan experimenteren in je les. Niks ingewikkelds, niet tijdsintensief, maar praktisch en doeltreffend. We wensen je er veel plezier mee! 

Team Taalbeleid — Huis van het Nederlands Brussel 

Aandacht schenken aan de herkomst van vaktermen? We tonen je hoe dat kan! 

Heel wat woorden uit de kunstwereld hebben hun roots in andere talen dan het Nederlands. Of zijn in verschillende talen heel gelijkaardig. Zo is muziek (Nederlands) ook musique (Frans), Musik (Duits), müzik (Turks), muzik (Albanees), muzica (Amhaars), …

Die meertalige wortels van een woord vormen een dankbare insteek om de verschillende taalachtergronden van je leerlingen in te zetten en te valideren bij het zoeken naar de betekenis van een nieuwe term. 

Laat je leerlingen zoeken

Geef je leerlingen niet meteen de verklaring voor nieuwe woorden, maar laat hen zelf zoeken naar de betekenis ervan. Help hen met instructies over de zoekmethode. 

  • Herken je dit woord in een andere taal? Hoe klinkt dat woord in de andere taal? En wat betekent het in die taal? Zou het dezelfde betekenis kunnen hebben in deze context? 
  • Is een onderdeel van dit woord herkenbaar in een andere taal? Wat betekent dat stukje in die andere taal?

Vraag advies

Toon je interesse voor de verschillende achtergronden van een nieuwe term aan je leerlingen. Zeg nu zelf, een leerkracht die jouw hulp nodig heeft bij de uitspraak van een woord, werkt dat niet verbindend?

Neem bijvoorbeeld het woord concert’. Dat woord is bijna hetzelfde in alle talen. Vraag eens aan je leerlingen hoe je dat zegt, concierto’ in het Spaans, koncert’ in het Pools concert’ in het Frans, het Engels of het Roemeens? 

Ook orkest, portret, strofe, illustratie, canon, expositie, tessituur of film zijn transparante woorden waarbij je je leerlingen om uitspraakadvies kan vragen. 

Maak een lijst met transparante woorden

Leg samen met je leerlingen een lijst met transparante woorden voor jouw vakgebied aan.

Laat hen zelf zoeken naar gelijkaardige termen in andere talen. Maak er even tijd voor en toon zo dat je ook andere talen wil betrekken. Op die manier erken je de meertalige achtergrond van je leerlingen en zorg je ervoor dat ze zich meer betrokken voelen bij je les en de woorden de je gebruikt.

A6 liggend RV postkaart meertaligheid v 02 5

Aan de slag

Je hebt misschien nog wel ideeën? Of denkt aan een andere methode om de etymologie van woorden te belichten?

Laat je inspireren en probeer wat uit! Geef de diverse afkomst van vaktaalwoorden een plaats en schenk zo aandacht aan de verschillende achtergrond van je leerlingen. Succes!

Naar het evaluatieformulier