Korte historiek van ons Huis van het Nederlands

Oprichting

Het Huis van het Nederlands Brussel startte in september 2003. In 2004 kreeg het, samen met de Huizen van het Nederlands in elke Vlaamse provincie en in de steden Antwerpen en Gent, een eigen decreet. 

Eén opdracht hadden ze allemaal: zelf geen les geven, maar bepalen welke cursus of welk traject het best past voor volwassenen die Nederlands willen leren.

Het Huis van het Nederlands Brussel had er van bij de start 3 opdrachten bij:

  • Taalpromotie: Brusselaars stimuleren om Nederlands te leren, te oefenen én te gebruiken
  • Ondersteuning NT2: Brusselse taallessen en andere initiatieven afstemmen op de Brusselaars en de stad
  • Taalbeleid: Brusselse diensten, organisaties en bedrijven ondersteunen bij vragen over Nederlands in hun werking

Later namen ook andere Huizen van het Nederlands een aantal van deze opdrachten op.

Groei

Het Huis van het Nederlands werd elk jaar groter. Niet alleen kwamen er meer Brusselaars langs voor advies. Ook de werkingen Taalpromotie en Taalbeleid kenden veel succes. Het project Patati werd na Brussel ook in Gent opgestart en de Taalgarage bestond na een tijdje ook in Antwerpen en in Limburg. De Taaliconen die ooit als een Brussels project startten, worden ondertussen in heel Vlaanderen gebruikt en op platformen als UiTinVlaanderen. In 2014 werden we nóg groter na de fusie met vzw Bru-taal. Bru-taal werd ongeveer samen met het Huis opgericht en organiseerde op verschillende locaties in Brussel conversatietafels. Dankzij de fusie kwam er één mooi pakket: 1 instantie met 1 volledig aanbod taallessen, oefenactiviteiten, methodieken en materiaal om Nederlands te leren. Heel de personeelsploeg van Bru-taal én de tientallen Nederlandstalige vrijwilligers die de conversatietafels begeleidden, maakten de overstap. Onze Babbelut-conversatietafels waren geboren! 

Van acht Huizen naar 1 Brussels Huis en 3 agentschappen

Voor de acht Huizen van het Nederlands werd 2015 een belangrijk jaar. Zeven van de acht Huizen verdwenen. Er ontstonden 3 EVA’s (Extern Verzelfstandigd Agentschap) voor integratie en inburgering. Daarin zitten de vroegere Huizen van het Nederlands, onthaalbureaus, integratiediensten en sociale tolken. De drie Agentschappen zijn:

In Brussel bleef het Huis van het Nederlands Brussel bestaan. Het Huis blijft daarmee het adres voor alle Brusselaars die Nederlands willen leren of oefenen.

Het vroegere Brusselse onthaalbureau bon en de integratiediensten van Foyer maken deel uit van het Vlaams Agentschap Integratie en Inburgering.

De toekomst

Het Huis van het Nederlands Brussel heeft een superdivers DNA. De organisatie, die Brusselaars helpt een cursus of oefenkans Nederlands te vinden, weerspiegelt de rijke verscheidenheid van de Brusselse samenleving. Meer dan 30 van de 85 medewerkers hebben een etnisch-cultureel diverse achtergrond. Samen spreken ze meer dan 20 verschillende moedertalen. 

Het Huis heeft een ambitieus diversiteitsplan. Onze organisatie heeft al bijna 20 jaar ervaring in het omgaan met diversiteit. In de communicatie gebruiken we duidelijk Nederlands. We houden rekening met het taalniveau van ons doelpubliek, zodat we niemand uitsluiten. Het diversiteitsplan van het Huis van het Nederlands Brussel focust daarnaast op het inclusiever maken van het rekruteringsbeleid. Er liggen ook plannen klaar om de toegankelijkheid van het gebouw te verbeteren. Het Huis optimaliseerde het onthaal al, de signalisatie en het digitaal afsprakensysteem. Nog tot 2023 plannen we verfraaiingswerken die voor een sterkere beleving en verbinding met de stad zorgen. Alle Brusselaars moeten zich welkom voelen om onze onthaalruimte en het Nederlands in een huiselijke sfeer te ervaren. Het Huis zet de deuren open en toont hoe de vernieuwde onthaalruimte een plek wordt waar alle Brusselaars hun weg naar Nederlands in Brussel vinden.

Vanuit het hart van de hoofdstad helpt het Huis van het Nederlands Brussel al bijna 20 jaar (sinds 2003) iedereen die vragen heeft over Nederlands voor volwassenen. Wie wil groeien en verbinden, is bij het Huis aan het juiste adres. #20in23