Wijzig je cookies voorkeuren

Korte historiek van ons Huis van het Nederlands

Oprichting

Het Huis van het Nederlands Brussel startte in september 2003. In 2004 kreeg het, samen met de Huizen van het Nederlands in elke Vlaamse provincie en in de steden Antwerpen en Gent, een eigen decreet. 

Eén opdracht hadden ze allemaal: zelf geen les geven, maar bepalen welke cursus of welk traject het best past voor volwassenen die Nederlands willen leren.

Het Huis van het Nederlands Brussel had er van bij de start 3 opdrachten bij:

  • Taalpromotie: Brusselaars stimuleren om Nederlands te leren, te oefenen én te gebruiken
  • Ondersteuning NT2: Brusselse taallessen en andere initiatieven afstemmen op de Brusselaars en de stad
  • Taalbeleid: Brusselse diensten, organisaties en bedrijven ondersteunen bij vragen over Nederlands in hun werking

Later namen ook andere Huizen van het Nederlands een aantal van deze opdrachten op.

Groei

Het Huis van het Nederlands werd elk jaar groter. Niet alleen kwamen er meer Brusselaars langs voor advies. Ook de werkingen Taalpromotie en Taalbeleid kenden veel succes. Het project Patati Patata werd na Brussel ook in Gent opgestart, het project Bijt in Brussel werd in Vlaanderen Bijt in je Vrije Tijd, de Taalgarage bestond na een tijdje ook in Antwerpen en in Limburg, en samen met het Huis van het Nederlands Antwerpen bundelden we onze expertise taalbeleid en Duidelijk Nederlands op de werkvloer. De Taaliconen die ooit als een Brussels projectje startten, worden ondertussen in heel Vlaanderen gebruikt en op platformen als UiTinVlaanderen.

10 jaar Huis & fusie met Bru-taal

In oktober 2013 was het feest in BOZAR: het Huis bestond 10 jaar. Op dat moment waren onze intakecijfers al gestegen tot meer dan 15.000 Brusselaars per jaar, op zoek naar lessen Nederlands. Iets later, in 2014, werden we nóg groter na de fusie met vzw Bru-taal. Bru-taal werd ongeveer samen met het Huis opgericht en organiseerde op verschillende locaties in Brussel conversatietafels. Dankzij de fusie kwam er één mooi pakket: 1 instantie met 1 volledig aanbod taallessen, oefenactiviteiten, methodieken en materiaal om Nederlands te leren. Heel de personeelsploeg van Bru-taal én de tientallen Nederlandstalige vrijwilligers die de conversatietafels begeleidden, maakten de overstap.


Van acht Huizen naar 1 Brussels Huis en 3 agentschappen

Voor de acht Huizen van het Nederlands werd 2015 een belangrijk jaar. Zeven van de acht Huizen verdwenen. Er ontstonden 3 EVA’s (Extern Verzelfstandigd Agentschap) voor integratie en inburgering. Daarin zitten de vroegere Huizen van het Nederlands, onthaalbureaus, integratiediensten en sociale tolken. De drie Agentschappen zijn:

  • het Vlaams Agentschap Integratie en Inburgering
  • het Gentse Agentschap In-Gent
  • het Antwerpse Agentschap Atlas

In Brussel bleef het Huis van het Nederlands Brussel bestaan. Het Huis blijft daarmee het adres voor alle Brusselaars die Nederlands willen leren of oefenen.

Het vroegere Brusselse onthaalbureau bon en de integratiediensten van Foyer maken deel uit van het Vlaams Agentschap Integratie en Inburgering.