Wat doen we?

Iedere Brusselaar die Nederlands wil leren of oefenen, krijgt van ons advies over cursussen NT2, zelfstudie en activiteiten om Nederlands te oefenen. NT2 betekent Nederlands Tweede Taal’, de officiële naam van de lessen Nederlands voor volwassenen.

Kandidaten kunnen zich bij ons ook meteen inschrijven voor cursussen NT2 in het Brussels Nederlandstalig volwassenenonderwijs. Met dat Nederlandstalig volwassenenonderwijs werken we veel samen: we analyseren welke lessen de Brusselaars nodig hebben en de scholen passen hun lesaanbod aan. Zo is er bijna altijd de juiste les voor de juiste persoon.

Ook wie een certificaat nodig heeft om het niveau Nederlands te bewijzen kan bij het Huis terecht voor een test (o.a. in het kader van specifieke wetgeving​, voor een nationaliteitsaanvraag​, om te werken of te studeren, om een kind in te schrijven in het Nederlandstalig onderwijs​, etc.).

Bedrijven en organisaties met vragen over Nederlands voor hun medewerkers of voor hun publiek kunnen we adviseren en begeleiden.

Organisaties die zelf een oefenplek Nederlands willen worden, krijgen onze ondersteuning.

Nederlandstalige beroepsopleidingen helpen we om hun lessen toegankelijker te maken voor niet-Nederlandstaligen.

Elke Nederlandstalige school, elk kinderdagverblijf en elk consultatiebureau kan deelnemen aan ons project Nederlands voor ouders om niet-Nederlandstalige ouders te helpen meer Nederlands te gebruiken.

Samen met meer dan 60 Nederlandstalige vrijwilligers garanderen we elke week conversatietafels op 7 verschillende Brusselse locaties en online.

Voor lesgevers NT2 organiseren we activiteiten en hebben we tips, tricks en materiaal voor in de klas. We werken samen met de lesgevers om de lessen Nederlands in Brussel zo veel mogelijk af te stemmen op de Brusselaar en de stad.