Privacyverklaring Huis van het Nederlands Brussel

Het Huis van het Nederlands Brussel vzw (Philippe de Champagnestraat 23, 1000 Brussel) is verantwoordelijk voor de persoonsgegevens die het van u verzamelt op zijn website.

Algemeen

De privacyverklaring wil u heldere en transparante informatie geven over welke gegevens wij verzamelen en hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens. Het Huis van het Nederlands Brussel volgt de wetgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de federale en Vlaamse regels.

Deze privacyverklaring geldt voor alle bezoekers van onze website.

Hebt u na het lezen van onze privacyverklaring nog vragen? Neem dan contact op met de functionaris voor gegevensbescherming, via volgende contactgegevens:

Huis van het Nederlands Brussel vzw

Philippe de Champagnestraat 23, 1000 Brussel

Ondernemingsnummer: 0862 910 119

privacy@​huisnederlandsbrussel.​be

Telefoon: 02 313 96 00

www​.huisnederlandsbrussel​.be

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Het Huis van het Nederlands Brussel verwerkt alleen persoonsgegevens die u invult in contactformulieren en inschrijvingsformulieren op de website.

Bij uw bezoek aan onze website wordt technische informatie verzameld en verwerkt over uw apparaat en uw websitebezoek (via cookies).

Wij verzamelen geen persoonsgegevens via derden.

Welke persoonsgegevens kunnen wij verwerken via onze website?

Contactgegevens:

 • Uw voornaam en achternaam
 • Uw e‑mailadres
 • Uw telefoonnummer
 • Leveringsadres of facturatieadres
 • Contactpersoon facturatie

Bijzondere of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website wil geen gegevens verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij met toestemming van ouders of voogd. Wij kunnen niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden u daarom aan om toe te zien op de online activiteiten van uw kinderen. Zo voorkomt u dat er gegevens over uw kinderen verzameld worden zonder uw toestemming.

Denkt u dat wij zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige? Neem contact met ons op via privacy@​huisnederlandsbrussel.​be. Dan verwijderen wij die informatie.

Met welk doel verwerken wij persoonsgegevens?

Het Huis van het Nederlands Brussel verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • De vragen die u stelt via het contactformulier van de website beantwoorden (gerechtvaardigd
  belang)
 • Uw bestelling van een publicatie bezorgen (overeenkomst)
 • U huurt een zaal of lokaal (met of zonder catering) in het Huis van het Nederlands (overeenkomst)
 • NT2-nieuwsbrief via mail versturen (toestemming)
 • Inschrijving van deelnemers aan evenementen (overeenkomst)
 • Deelname aan enquêtes (via Survey Monkey) (toestemming)
 • U bellen of e‑mailen met functionele vragen of opmerkingen om onze dienstverlening uit te voeren
  (gerechtvaardigd belang)
 • Goederen en diensten bij u leveren (overeenkomst)
 • Onze website verzorgen en verbeteren, en persoonsgegevens opnemen in anonieme statistieken
  (gerechtvaardigd belang en toestemming)

Hoelang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Het Huis van het Nederlands Brussel bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor het uw gegevens verzamelt (zie de kolom hiernaast).

Ze worden verwijderd uit de databank wanneer ze niet langer nodig zijn om die doelen na te streven of wanneer de gebruiker vraagt om ze te verwijderen.

Het Huis van het Nederlands Brussel verbindt zich ertoe in geval er geen andere wettelijke termijnenworden opgelegd, de gegevens niet langer bij te houden dan 3 jaar na het laatste gebruik ervan.

Delen wij uw persoonsgegevens?

Het Huis van het Nederlands Brussel verkoopt uw gegevens niet aan derden. Wij delen uw gegevens alleen als dat nodig is om uw aanvraag te realiseren of om te voldoen aan de wetgeving. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een overeenkomst om de beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens te garanderen. Het Huis van het Nederlands Brussel blijft hiervoor verantwoordelijk.

Wij delen geen persoonsgegevens met partijen buiten de Europese Economische Ruimte.

Gebruiken wij cookies?

Het Huis van het Nederlands Brussel gebruikt alleen technische, functionele en analytische cookies die uw privacy niet schaden. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij uw eerste bezoek aan een website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website goed werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeuren.

Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat hij geen cookies meer opslaat.

Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U hebt het recht om uw persoonsgegevens te controleren, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast hebt u het recht om uw toestemming voor de gegevensverwerking door het Huis van het Nederlands Brussel te annuleren of te contesteren. U hebt recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om uw persoonsgegevens in een computerbestand naar u of een door u gekozen organisatie te sturen.

U kunt een verzoek tot controle, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens, annulering van uw toestemming of contestatie van de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar privacy@​huisnederlandsbrussel.​be. Om uw identiteit te controleren moet u een kopie van uw identiteitskaart toevoegen. Maak in deze kopie uw foto en kaartnummer zwart, om uw privacy te beschermen. Wij reageren zo snel mogelijk, maximaal vier weken na uw verzoek.

De verwerking van uw persoonsgegevens omvat geen profilering en u zal dus niet aan geautomatiseerde beslissingen worden onderworpen.

U kunt de toezichthoudende autoriteit contacteren als u klachten heeft over onze verwerking van uw persoonsgegevens:

Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA)

Drukpersstraat 35, 1000 Brussel

contact@​adp-​gba.​be

Hoe beveiligen wij uw persoonsgegevens?

Het Huis van het Nederlands Brussel neemt de bescherming van uw gegevens serieus. Wij nemen maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Denkt u dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of hebt u aanwijzingen van misbruik? Neem dan contact met ons op via privacy@​huisnederlandsbrussel.​be.