Ga verder naar de inhoud

Onze in­stru­men­ten voor opleidingen

Wil je een taalbeleid voor je opleiding uitwerken? Of zoek je acties rond taal in de opleiding? 

Op deze pagina delen we een aantal stappenplannen, checklists, infofiches en brochures waarmee je zelf aan de slag kan. Het zijn instrumenten die we creëerden voor onze begeleidingen.

FICHE Taalontwikkelend lesgeven

Maak de overstap naar taalontwikkelend lesgeven.  

 • Begrijpen de cursisten soms de instructies niet? 
 • Zijn ze niet actief betrokken? 
 • Kunnen de lessen efficiënter? 

Bij taalontwikkeld lesgeven (TOL) werk je tegelijkertijd aan taal en aan het vak. 

Gebruik de fiche om in jouw opleiding te starten met taalontwikkelend lesgeven.  

 

CHECKLIST Taalontwikkelend lesgeven

Coach docenten in taalontwikkelend lesgeven.

 • Is een les uitgewerkt vanuit taalontwikkeld lesgeven?
 • Zet de docent voldoende in op context, interactie en staalsteun?
 • Wat zijn de sterke punten en waar zitten de groeikansen?

Gebruik deze checklist om je docenten te ondersteunen.

FICHE Taalcoaching

Stel een taalcoach aan. 

Een taalcoach werkt samen met de docent drempels weg in de les of in de opleiding. Samen creëren ze oefenkansen Nederlands voor de cursisten.  

Gebruik deze fiche als handleiding om taalcoaching op te starten. 

CHECKLIST Taalcoaching

Bepaal de opdracht van de taalcoach. 

Hoe vult jouw opleiding taalcoaching in? Gebruik deze checklist en bepaal samen:  

 • de taken van een taalcoach 
 • welke informatie de taalcoach moet verzamelen 
 • welke kennis de taalcoach nodig heeft 
 • de positie van de taalcoach tegenover de vakdocent

FICHE Duidelijk cursusmateriaal

Maak je cursusmateriaal duidelijk. 

 • Vermijd lange teksten  
 • Zorg voor een overzichtelijke lay-out 
 • Vermijd te veel onbekende woorden en uitdrukkingen  

Lees de tips en herwerk cursussen en ander materiaal zodat ze duidelijk zijn voor alle cursisten. 

CHECKLIST Duidelijk cursusmateriaal

Test je cursusmateriaal. 

 • Is je cursusmateriaal duidelijk?  
 • Is het overzichtelijk?  
 • En is het taalgebruik helder?  

Test cursusmateriaal met deze checklist!  

FICHE Duidelijke mondelinge instructietaal

Help docenten om duidelijke instructies te geven 

Hoe geef je instructies zodat ook anderstalige cursisten ze makkelijk begrijpen? 

In deze fiche staan tips voor duidelijke instructietaal. Als docenten ze toepassen, begrijpen cursisten de instructies beter en leren ze sneller. 

FICHE Introductie over taalleren

Leer meer over taalverwerving 

Hoe verwerft iemand een taal? Lees deze fiche, want inzicht in taalverwerving is cruciaal als je werkt met taalleerders. 

Een succesvol taalleerproces bestaat uit 5 bouwstenen: input, interactie, instructie, feedback en strategieën. Deze fiche helpt je om de bouwstenen op elkaar af te stemmen zodat jouw verschillende acties elkaar versterken.  

FICHE Inzetten op spreekstrategieën

Werk aan de spreekdurf van cursisten  

Voor een taalleerder verloopt interactie soms moeizaam. De leerder blokkeert, is bang om fouten te maken en voelt zich onzeker of struikelt over zijn woorden.  

Spreekstrategieën zijn dé trucjes om op terug te vallen wanneer het gesprek net te moeilijk wordt. 

Ontdek in deze fiche hoe je cursisten spreekstrategieën kan aanleren.  

FICHE Meertaligheid inzetten om Nederlands te leren

Leer meer over meertaligheid in je opleiding 

Wat is de positie van het Nederlands in een meertalige stad? Hoe krijgen taalleerders voldoende oefenkansen? Hoe kan je meertaligheid inzetten om Nederlands te leren? Je komt er meer over te weten in deze fiche.  

BROCHURE Taalbeleid in meertalig Brussel

Werk een volledig taalbeleid uit 

Ben je taalverantwoordelijke, docent of taalcoach en wil je stap voor stap aan een grondig taalbeleid werken?  

In deze praktische gids staat alle informatie die je nodig hebt: stappenplannen, werkfiches, theorie en checklists. 

BROCHURE Taal en techniek

Gebruik digitale tools om taalgericht(er) les te geven 

In een project met Technisch Instituut Don Bosco, experimenteerden we met bestaande tools.  

In het verslag lees je:  

 • onze aanpak en bevindingen 
 • concrete tips over het gebruik van Quizlet, VDAB-Edutube, Telegram, Bookwidgets, Calepino en bestaande leerplatformen en vertaalwoordenboeken. 

OEFENMATERIAAL 'de Taaldoos'

Breng meer interactie in de lessen 

Gebruik onze taaldoos met 

 • werkvormen en spellen 
 • fiches over woordenschat, zinsbouw en tekstopbouw 
 • materiaal dat je nodig hebt om ermee aan de slag te gaan: dobbelstenen, stiften, een ganzenbord … 

Meer weten? Volg een vorming over de taaldoos. Je kan die daar ook aankopen.