Wijzig je cookies voorkeuren

bpost

bpost

Sinds 2017 adviseert en begeleidt het Huis bpost bij de aanwerving en opleiding van nieuwe Brusselse medewerkers in het sorteercentrum in Zaventem. En dat gaat goed! 

Samen bepaalden we welk niveau Nederlands iemand moet hebben om aangeworven te worden. Op basis daarvan maakten we de aanwervingsprocedure veel duidelijker voor wie Nederlands leert. Zo verhogen we de kansen van Brusselse werkzoekenden. Tot slot hielp het Huis alle Nederlandstalige postbodes om hun anderstalige collega’s te helpen oefenen. 

Bpost
Bpost Bernardvanneste

De toegenomen tweetaligheid op de werkvloer maakt de sfeer onder collega’s veel aangenamer. Daardoor verloopt het werk ook vlotter!” — Bernard Vanneste, HR strategic partner