Stafmedewerker financiën en zakelijk beheer

Het Huis van het Nederlands Brussel zoekt een stafmedewerker financiën en zakelijk beheer

 • met een deeltijds contract (80%)
 • voor onbepaalde duur

Het Huis van het Nederlands Brussel wil van het Nederlands een troef maken voor zoveel mogelijk Brusselaars.

De organisatie:

 • informeert en test mensen die Nederlands willen leren en adviseert hen over cursussen, zelfstudie en Nederlandstalige activiteiten.
 • schrijft zijn klanten in voor de meest geschikte cursus Nederlands. 
 • helpt Brusselaars om Nederlands te oefenen.
 • stimuleert en helpt organisaties, instellingen en bedrijven in Brussel om Nederlands een plaats te geven.
 • werkt mee aan de kwaliteit van het aanbod Nederlands voor volwassenen in de hoofdstad.
Over ons

Jouw rol

Als stafmedewerker financiën en zakelijk beheer realiseer je het financieel en zakelijk beheer van de organisatie. Je bent verantwoordelijk voor de boekhouding van het Huis, je leidt verschillende zakelijke projecten en je zorgt ervoor dat administratieve processen zo efficiënt mogelijk verlopen.

Je maakt deel uit van het team Zakelijke Diensten, dat de organisatie ondersteunt op vlak van financieel, gebouw‑, logistiek, IT- en personeelsbeheer. Je werkt nauw samen met je collega boekhouding en administratie’ en vormt samen met deze collega de cel Financiën en zakelijk beheer. Je rapporteert aan de zakelijk verantwoordelijke.

Jouw opdracht

 • Je voert het zakelijk beleid uit.
 • Je volgt vzw-verplichtingen op en beheert contracten.
 • Je geeft (financieel en business development-)advies aan directie en leidinggevenden.
 • Je maakt financiële en kwantitatieve analyses en rapportages op.
 • Je volgt de algemene en analytische boekhouding op.
 • Je maakt subsidieaanvragen en subsidiedossiers op.
 • Je verzorgt de contacten met klanten en leveranciers in functie van aankoop en verkoop.
 • Je leidt zakelijke projecten zoals administratieve vereenvoudiging en privacy-beleid.
 • Je neemt een voorbereidende rol op in de opmaak van de begroting.
 • Je onderhoudt contacten met het extern boekhoudkantoor, de bedrijfsrevisor en subsidiegevers.

Jouw profiel

 • Je hebt minstens 5 jaar werkervaring in een soortgelijke functie.
 • Je hebt ervaring in algemene en analytische boekhouding.
 • Je hebt een sterk analytisch vermogen.
 • Je werkt efficiënt en nauwkeurig.
 • Je hebt zin voor initiatief.
 • Je denkt innovatief en duurzaam.
 • Je bent een teamspeler en stelt je flexibel op.
 • Je hebt ervaring in het begeleiden van projecten.
 • Je werkt respectvol samen.
 • Excel kent voor jou geen geheimen.
 • Je communiceert en onderhandelt vlot en helder in het Nederlands (schriftelijk en mondeling).
 • Je kan rekenen op een financieel/​zakelijk netwerk of bent bereid het uit te bouwen.

Het Huis van het Nederlands Brussel waardeert diversiteit, ook bij zijn medewerkers. Jouw talent is belangrijker dan je geslacht, gender, afkomst, levensfilosofie, leeftijd, seksuele voorkeur of handicap. Aarzel niet om ons te contacteren als je omwille van een handicap nood hebt aan redelijke aanpassingen om deel te nemen aan een of meerdere selectiefases.

Statuut en loon

Je krijgt een deeltijds contract van 80%, voor onbepaalde duur, met:

 • een loon volgens de barema’s van paritair comité 329.01 (op basis van expertise en ervaring).
 • 1 maaltijdcheque van 6 euro per 8 gewerkte uren.
 • een tussenkomst in kosten voor woon-werkverplaatsingen.
 • 16 dagen wettelijke vakantie en een collectieve bedrijfssluiting tussen Kerstmis en Nieuwjaar.
 • 10 dagen arbeidsduurvermindering op jaarbasis.

Meer info

Heb je vragen over de job? Neem contact op met Kristien Verheyen, stafmedewerker HR, via kristien.​verheyen@​huisnederlandsbrussel.​be.

Solliciteren

Heb je interesse?

Stuur je motivatie en je cv uiterlijk op 19/02/2021 naar talent@​huisnederlandsbrussel.​be, ter attentie van Kristien Verheyen.

Je kan rekenen op onze discretie.

Download de volledige vacature