Terug naar overzicht

Over de drempel met taaliconen

De kans is groot dat je ze al eens ergens tegenkwam: de taaliconen. Deze symbolen helpen mensen in heel Vlaanderen en vooral Brussel om een activiteit te kiezen die past bij hun niveau Nederlands. Het Huis van het Nederlands ontwikkelde de taaliconen. Jo Wuyts vertelt waarom ze zo belangrijk zijn. 

De iconen zeggen: Je bent welkom bij ons, hier kan je Nederlands oefenen’.

Jo:Met een taalicoon duidt een organisatie aan welk niveau Nederlands je nodig hebt om comfortabel aan een bepaalde activiteit deel te nemen, van een culturele voorstelling tot sport of een workshop. Want er is niets zo demotiverend als een taal leren en ergens belanden waar je niets begrijpt. De voordelen van de taaliconen zijn tweeledig. Als deelnemer leer je jezelf inschatten en neem je deel aan activiteiten die aansluiten bij je taalniveau. En als organisatie trek je niet enkel een divers publiek aan, maar zeg je: je bent welkom bij ons.”

Oefenen in Brussel

Als je een taal leert, maar je oefent niet regelmatig, dan verdwijnt die kennis weer. Bij het Huis van het Nederlands vinden we het onontbeerlijk om ook te oefenen buiten de leercontext, vooral als die activiteiten aansluiten bij je interesses. Dat is niet evident in Brussel. Er zijn nog geen 10% Nederlandstaligen, en voor de 18.000 mensen die hier jaarlijks over de vloer komen, is Nederlands al de derde of vierde taal.”

Veilig gevoel

De grote agendawebsites, zoals Uit in Brussel, en onze website nederlandsoefeneninbrussel​.be gebruiken allemaal de taaliconen, net zoals 120 andere organisaties in Brussel. Dat aantal neemt alleen maar toe. Zo sla je de brug en neem je drempels weg. Want voor niet-Nederlandstalige Brusselaars vraagt het veel moed om een Nederlandstalige organisatie binnen te stappen. Die drempels volledig wegnemen, is moeilijk, maar we verlagen ze wel. De essentie is een context creëren waarin mensen zich veilig voelen en stappen durven zetten. En dat begint bij de taaliconen.”

Meer informatie?

Ontdek www​.taaliconen​.be

Dit artikel verscheen in het tweemaandelijks ledenblad het Accent’ van Davidsfonds (de editie van maart 2022).


Terug naar overzicht
Deel dit verhaal