Op stap naar het Joods Museum van België

Workshop ABC van het Judaïsme

Aan de hand van objecten en visuele ondersteuning maken de cursisten kennis met riten en gebruiken die deel uitmaken van de Joodse godsdienst en cultuur. Ze worden uitgenodigd om verbanden te leggen met het eigen leven. 

Aan de cursisten wordt gevraagd een voorwerp of een foto mee te brengen van een ritueel of een feest dat in hun leven heel belangrijk is. Interactie verzekerd!

Meer info over het museum: mjb​-jmb​.org