Wijzig je cookies voorkeuren

Huurreglement


Wie kan ruimtes huren?

Enkel organisaties, diensten of bedrijven kunnen een ruimte in het Huis van het Nederlands huren. Privépersonen niet.

U kunt ruimtes huren voor activiteiten zoals vergaderingen, lezingen, workshops en studiedagen.

Voor commerciële activiteiten, politieke activiteiten en activiteiten voor privédoeleinden kunt u geen ruimtes huren. 

Prijs

U huurt een ruimte in het Huis altijd per dagdeel: voormiddag, namiddag en/​of avond.

  1. Auditorium: € 250 per dagdeel
  2. Lokalen: € 65 per dagdeel
  3. Cafetaria:
    • € 90 voor een receptie
    • € 60 als de receptie aansluit op uw activiteit in het gebouw
    • Gratis voor pauzes tijdens activiteiten in het gebouw

Het Huis van het Nederlands heeft aangepaste prijzen voor directe partners, voor subsidiegevers, voor scholen (CVO’s en CBE Brusselleer) en voor VDAB & Syntra. Contacteer ons om uw ruimte aan deze tarieven te reserveren.

Catering in het Huis van het Nederlands kan alleen door Café ABC gebeuren. Wilt u informatie over prijzen en opties? Contacteer gebouwenbeheerder Peter Pirard via 02 313 96 46.

Gratis uitleenmogelijkheden

Bij de gebouwenbeheerder kunt u materiaal zoals cd-spelers, tv-schermen en verlengkabels gratis uitlenen.

Materiaal ophangen in lokalen

Enkel met magneten op het bord of op de magneetstrips

Problemen, defecten, vragen

Al uw vragen kunt u stellen aan gebouwenbeheerder Peter Pirard.

Lokaal A 1.03 (eerste verdieping), via 02 313 96 46