Ga verder naar de inhoud

Taal­on­der­steu­ning bij Intec Brussel zorgt mee voor 'Meer kansen op werk'

Intec Brussel heeft als doel werkzoekenden meer kansen op werk te bieden. Het opleidingscentrum doet dit door kosteloze en laagdrempelige IT-opleidingen aan te bieden. Om ook taaldrempels zoveel mogelijk weg te nemen, koos het opleidingscentrum er recent voor om het vereiste taalniveau Nederlands te verlagen (van eind B1 naar begin B1). Deze aanpassing brengt nieuwe uitdagingen met zich mee. Ook voor de instructeurs, die vaak zelf geen moedertaalsprekers Nederlands zijn, is taal geen evidentie. Om beiden daarin te ondersteunen, schakelde Intec Brussel de hulp in van taaladviseur Karen van het Huis van het Nederlands.

Voldoende oefen- en spreekkansen creëren in combinatie met de technische lessen en de opleidingscontext is een uitdaging, maar biedt ook kansen.

2024 Intec Ilse profielfoto
Ilse Deceuninck, taalbegeleider Intec Brussel

Uitdagingen

"Het gebrek aan kennis van taalmethodieken van zowel cursisten als docenten maakt dat taal voornamelijk impliciet aanwezig is. Voldoende oefen- en spreekkansen creëren in combinatie met de technische lessen en de opleidingscontext is een uitdaging, maar biedt ook kansen."

"De meertaligheid van onze instructeurs is zowel een kans als een uitdaging. Er kan vooral gewerkt worden aan het zelfvertrouwen van de instructeurs, zij onderschatten zichzelf vaak talig."

- Ilse, taalbegeleider Intec Brussel

Oplossingen

  1. In workshops taalontwikkelend lesgeven (TOL) leren de instructeurs bij het werken aan hun lesdoelen ook aandacht te hebben voor de taalvaardigheid die nodig is om die doelen te bereiken. Zo probeert Karen samen met hen het belang van taal bij Intec Brussel te expliciteren en geeft ze hen handvaten om om te gaan met het talige aspect van hun opleidingen.
  2. Samen met intern taalbegeleider Ilse werkt Karen aan een taalbeleid dat gedragen wordt door de hele organisatie. Dat gebeurt door in focusgroepen met het hele personeel van Intec Brussel in gesprek te gaan. 
  3. Om het project te verduurzamen stelt Intec Brussel zelf interne taalcoaches aan. Deze worden door het Huis mee opgeleid.

Resultaten

"Je voelt dat er meer bewustzijn is rond taal. De talige competenties van de cursisten worden nu ook bewust ingezet in onze opleidingen. Door dit traject hebben we kunnen bewijzen dat we breder kunnen kijken dan enkel de jobcoaching en de technische lessen. Zo hebben we drempels weggewerkt voor anderstaligen."

"Het was voor mij als taalbegeleider erg zoeken om dit uit de grond te stampen, het klankbord en de begeleiding die het Huis bood was zeer verrijkend en bevestigde dat ik goed bezig was."

- Ilse, taalbegeleider Intec Brussel

Geïnspireerd?

Benieuwd hoe wij jou kunnen helpen?