Certificerende taaltesten Nederlands

U heeft een officieel attest Nederlands nodig?

U kan een test afleggen in het Huis van het Nederlands. Als u slaagt, krijgt u het attest. Wij nemen deze testen af voor de Vlaamse overheid.

Foto Nederlands voor Ouders lr
2020 02 06 HVHN N Lvoor Ouders Sint Pieters Raisa VDM 10

Ouders die hun kinderen willen inschrijven in een Nederlandstalige school of crèche kunnen een afspraak maken voor een gratis taaltest.

 • Nederlandse taaltest voorrangsregeling voor kinderdagverblijf B1 mondeling of voor onderwijs B2 mondeling
Maak een afspraak

In het Huis kunt u ook andere certificerende taaltesten afleggen. Die testen zijn betalend.

 • Bewijs kennis Nederlands voor wooncode, A2 mondeling
 • Bewijs kennis Nederlands voor kinderbegeleiders van kinderdagverblijven, A2 schriftelijk, B1 mondeling
 • Bewijs kennis Nederlands voor verantwoordelijken van kinderdagverblijven, B1 schriftelijk, B2 mondeling
 • Bewijs kennis Nederlands voor nationaliteitsaanvraag, A2 mondeling en schriftelijk
 • Vrijstellingstoets Nederlands voor inburgering, A2 mondeling en schriftelijk (eenmalig gratis onder bepaalde voorwaarden, anders betalend)
 • Bewijs kennis Nederlands voor opleiding sociaal tolken, B2 mondeling en schriftelijk
 • Bewijs taalkennis Nederlands personeel openbare besturen, vereiste niveau na te vragen bij de overheidsinstelling 
 • Bewijs kennis Nederlands onderwijspersoneel, vereiste niveau na te vragen bij de onderwijsinstelling
 • Bewijs kennis Nederlands voor kandidaat-studenten, vereiste niveau na te vragen bij de onderwijsinstelling 
 • Bewijs kennis Nederlands voor taxichauffeurs (bestuurderspas), B1 mondeling en schriftelijk met de mogelijkheid om eerst A2 mondeling en schriftelijk te behalen 
 • Bewijs kennis Nederlands voor artsenGBBW, B1 mondeling 

U weet niet welk attest u nodig heeft? Vraag het aan de organisatie waar u het moet indienen voordat u de test aflegt.

Heeft u geen officieel bewijs van uw niveau Nederlands nodig, maar wilt u of uw werkgever uw niveau Nederlands kennen? Dan kunt u een niveautest afleggen. De duur is afhankelijk van uw niveau. Deze test levert u geen officieel bewijs, maar wel betrouwbare testresultaten op papier.

Vragen?

+32 (0)2 313 96 00

civielattest@​huisnederlandsbrussel.​be

Raadpleeg onze openingsuren

Ik wil een certificerende taaltest afleggen

1) Ik ga naar het Huis voor een pre-screening

Tijdens een gratis pre-screening testen we kort mondeling uw niveau Nederlands. 

 • Zo weten we of u genoeg Nederlands kent om de certificerende test af te leggen. Het is geen garantie dat u slaagt. 
 • Een certificerende test duurt lang. Met de pre-screening vermijden we dat u onnodige kosten maakt en tijd verliest met een test die nog te moeilijk is.

U kunt vrij langskomen of een afspraak maken. 

Check onze openingsuren

Maak een afspraak voor een pre-screening

2) Ik krijg advies van het Huis

 • U kent voldoende Nederlands om het attest te behalen? Wij geven u informatie over het verloop van de test. We maken een afspraak voor de test die in 2 delen verloopt. U betaalt voor het deel waarvoor u getest wordt:
  • Deel 1 — lezen en luisteren: € 90
  • Deel 2 — spreken en schrijven: € 90
 • U kent nog niet voldoende Nederlands om het attest te behalen? Wij geven u advies over hoe u voldoende Nederlands kunt leren om te slagen.

Informatie over het verloop van de certificerende test

Deel 1: Tijdens het eerste deel testen we Nederlands lezen en luisteren. De test is digitaal en bestaat uit meerkeuzevragen. De test duurt ongeveer 2 uur. Bent u geslaagd? Dan kan u meteen een afspraak maken voor het tweede deel van de test.

Deel 2: Het tweede deel van de test bestaat uit schrijf- en spreekoefeningen. Ook dit deel duurt ongeveer 2 uur.

Binnen de drie weken mailen we u het resultaat met, als u geslaagd bent, het attest in bijlage.

Bent u niet geslaagd? Dan kan u een gewone niveautest afleggen en inschrijven voor een cursus Nederlands. Hiervoor kan u een afspraak maken via onze website of langskomen tijdens de vrije inloopmomenten. Na drie maanden kan u opnieuw de certificerende test afleggen. 

Ik wil oefenen

Klachten over deze testen?

Bent u niet tevreden met de procedure of het resultaat van een certificerende test? U kunt gratis een beroep indienen. 

Lees meer