Wijzig je cookies voorkeuren

Certificerende taaltesten Nederlands

Moet u uw kennis van het Nederlands aantonen?

Heeft u een specifiek officieel attest Nederlands nodig?

Voor een aantal attesten kunt u een test afleggen in het Huis van het Nederlands. Als u slaagt, krijgt u het attest.

U weet niet welk attest u nodig heeft? Vraag het aan de organisatie waar u het moet indienen voordat u de test aflegt.

De certificerende testen zijn betalend, met uitzondering van de taaltesten voor ouders die hun kinderen willen inschrijven in een Nederlandstalige school of crèche. U betaalt 90€ voor het onderdeel mondeling en 90€ voor het onderdeel schriftelijk.

Wilt u een afspraak maken voor een certificerende test of hebt u een vraag?

Bel +32 2 313 97 63 tijdens onze openingsuren

Of stuur een mail naar civielattest@​huisnederlandsbrussel.​be

Ouders die hun kinderen willen inschrijven in een Nederlandstalige school of crèche kunnen hier een afspraak maken voor een gratis taaltest.

Dit zijn de certificerende testen die u in het Huis van het Nederlands Brussel kan afleggen:

  • Nederlandse taaltest voorrangsregeling voor kinderdagverblijf of voor secundair, lager en kleuteronderwijs (gratis)
  • Bewijs kennis Nederlands voor wooncode (betalend)
  • Bewijs kennis Nederlands voor kinderbegeleiders en verantwoordelijken van kinderdagverblijven (betalend)
  • Bewijs kennis Nederlands voor nationaliteitsaanvraag (betalend)
  • Vrijstellingstoets Nederlands voor inburgering (éénmalig gratis onder bepaalde voorwaarden, anders betalend)
  • Bewijs kennis Nederlands voor opleiding sociaal tolken (betalend)
  • Bewijs taalkennis Nederlands personeel openbare besturen (betalend)
  • Bewijs kennis Nederlands onderwijspersoneel (betalend)
  • Bewijs kennis Nederlands voor kandidaat-studenten (betalend)

U weet niet welk attest u nodig heeft? Vraag het aan de organisatie waar u het moet indienen voordat u de test aflegt.

Klachten over deze testen?

Bent u niet tevreden met de procedure of het resultaat van een certificerende test? U kunt gratis een beroep indienen. 

Lees meer