Nederlandse taaltest voorrangsregeling voor kinderdagverblijf of voor secundair, lager en kleuteronderwijs

U wilt uw kind inschrijven in een Nederlandstalige school of kinderdagverblijf? Uw kind krijgt voorrang als u of uw partner zelf een bepaald niveau Nederlands hebben. Dat is een beslissing van de Vlaamse overheid. Om voorrang te krijgen, moet u deze taalniveaus behalen:

  • Niveau B1 voor kinderdagverblijven
  • Niveau B2 voor kleuter‑, basis- of secundair onderwijs

Hoe maakt u een afspraak voor een test?

Online

Surf naar onze afsprakenkalender.

U wilt uw kind inschrijven:

Nieuwe testmomenten worden enkele weken op voorhand gepubliceerd in de afsprakenkalender. Gelieve de kalender regelmatig te controleren op updates.

Via telefoon

Bel +32 2 313 96 66 

  • van maandag tot donderdag 
  • tussen 9.00 u. en 11.00 u.

Welke test maakt u in het Huis van het Nederlands?

Er is een specifieke test voor ouders die hun kinderen willen inschrijven in een Nederlandstalige school of kinderdagverblijf. De test is mondeling, duurt een half uur en bestaat uit twee delen. In het eerste deel spreekt u alleen, het tweede deel is een dialoog met de medewerker van het Huis van het Nederlands.

U krijgt per deel een thema en u krijgt wat tijd om voor te bereiden. De thema’s zijn concrete situaties uit een school of kinderdagverblijf. De resultaten krijgt u binnen de week. Na zes maanden kunt opnieuw een test doen.

Momenteel verloopt deze test via een videogesprek. Alleen wanneer het technisch niet anders kan vindt de test plaats in het Huis van het Nederlands.

Wat brengt u mee naar de test?

Een geldig identiteitsbewijs

Meer informatie

Wilt u meer informatie over de testen? U kunt ons contacteren via +32 2 313 96 00.

Wilt u meer informatie over de procedure om uw kind in te schrijven? Surf naar www​.inschrijveninbrussel​.be of naar www​.kinderopvanginbrussel​.be.