Nederlandse taaltest voorrangsregeling voor kinderdagverblijf of voor secundair, lager en kleuteronderwijs

U wilt uw kind inschrijven in een Nederlandstalige school of kinderdagverblijf? Uw kind krijgt voorrang als u of uw partner zelf een bepaald niveau Nederlands hebben. Dat is een beslissing van de Vlaamse overheid. Om voorrang te krijgen, moet u deze taalniveaus behalen:

  • Niveau B1 voor kinderdagverblijven
  • Niveau B2 voor kleuter‑, basis- of secundair onderwijs

Welke test maakt u in het Huis van het Nederlands?

Er is een specifieke test voor ouders die hun kinderen willen inschrijven in een Nederlandstalige school of kinderdagverblijf. De test is mondeling, duurt een half uur en bestaat uit twee delen. In het eerste deel spreekt u alleen, het tweede deel is een dialoog met de medewerker van het Huis van het Nederlands.

U krijgt per deel een thema en u krijgt wat tijd om voor te bereiden. De thema’s zijn concrete situaties uit een school of kinderdagverblijf. De resultaten krijgt u binnen de week. Na zes maanden kunt u opnieuw een test doen.

Hoe maakt u een afspraak voor een test?

Online

Surf naar onze afsprakenkalender.

Deze test kan online worden afgelegd, via een videogesprek, en duurt dan 45 minuten.

U wilt uw kind inschrijven:

In het Huis van het Nederlands

De test kan ook ter plaatse in het Huis van het Nederlands worden afgelegd. 

U wilt uw kind inschrijven: 

Nieuwe testmomenten worden enkele weken op voorhand gepubliceerd in de afsprakenkalender. Gelieve de kalender regelmatig te controleren op updates.

Via telefoon

Bel +32 2 313 96 00 

  • van maandag tot donderdag 
  • tussen 9.00 u. en 11.00 u.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over de testen?

  • bel +32 2 313 97 63 tijdens onze openingsuren
  • of stuur een mail naar civielattest@​huisnederlandsbrussel.​be

Wilt u meer informatie over de procedure om uw kind in te schrijven?

Surf naar www​.inschrijveninbrussel​.be of naar www​.kinderopvanginbrussel​.be.