Ik wil er mee voor zorgen dat Nederlands een plek krijgt in het leven van mijn cursisten

Cursisten blijven gemotiveerd en leergierig als Nederlands gebruiken ook een plek heeft in hun persoonlijke leven. Je leest hier hoe je jouw cursisten kan inspireren. 

Welke plek?

Welke plek?

Expliciet reflecteren over connectie met het Nederlands

Wat denk je bij The Willingness to communicate’?

Het is een term die Jan Strybol liet herleven en introduceerde onder NT2-lesgevers. Als je Jan erover hoort vertellen, denk je: Maar natuurlijk!’

Jan daagde ons uit met deze vragen:

Hoe zorg je ervoor dat cursisten zich verbonden voelen met meerdere contexten? De aantrekkelijkheid’ van het Nederlands verhogen: 

 • Creëer vertrouwdheid (breng een moedertaalspreker binnen in de klas, laat hen een interview doen met de voetbaltrainer van hun kind…)
 • Creëer verbondenheid: Toon mooie, aangename, leuke zaken 
 • Zet in op keuze: Sluit een van de activiteiten aan bij wat ik wil leren?
 • Verbind mensen (vb gezamenlijke interesses, native speakers)
 • Werk met ambassadeurs en rolmodellen
 • Geef een gelijke en vergelijkende plaats aan de eigen cultuur en leefwereld, waarin het behoud van de eigen identiteit een plaats krijgt (zonder te focussen op de verschillen) vb. Hoe ziet een Marokkaans trouwfeest in België eruit?” 

Hoe maak je cursisten bewuster van hun mogelijkheden, motivatie en connectie met het Nederlands’ zodat ze (meer) sociale situaties opzoeken?

Suggesties die je in de klas kan bevragen:

 • Sociale situaties: Waar heb je veel / weinig ervaring in? Waar voel je je gemakkelijk of net ongemakkelijk? Welke situatie wil je beter kunnen?
 • Reflectie communicatieve competentie: Naast het verhogen van de communicatieve competentie door leeractiviteiten kan je ook inzetten op reflectie en bewustmaking: Hoe goed of zwak ben je op het gebied van taalcompetentie (en de deelaspecten)? Die reflectie is belangrijk want er zijn veel leerders die onderpresteren omdat ze een lage perceived competence’ hebben.
 • Intergroepsklimaat: Hoe heb je toegang tot Nederlands? Wat is de positie versus die van de eigen taal? Wanneer spreek je Nederlands? Wat vinden — verschillende — mensen van je groep over Nederlands en de rol ervan?
 • Persoonlijkheid: Ben je in je eigen taal uitbundig of introvert? Stel je je gemakkelijk open? Richt je je vooral op je eigen cultuur?

Concrete vragen die je kan stellen:

 • Waar hoor en lees je Nederlands?
 • Wie ken je die Nederlands spreekt?
 • Vind je het leuk om Nederlands te leren?
 • Heb je al Nederlands kunnen spreken buiten de klas? Hoe was dat?
 • Heb je kansen gehad om Nederlands te spreken maar durfde je niet? 
 • In welke sociale situaties kom je vaak?
 • In welke situatie wil je graag Nederlands spreken?
 • In welke situaties vind je het moeilijk om Nederlands te spreken? 
 • Welke gesprekken wil je graag beter kunnen?
 • Durf jij een gesprek te starten in het Nederlands?
 • Hoe goed kan jij een gesprek aan de gang houden? 


Je kan dit gesprek ook in een andere taal voeren. 

Shutterstock 1897642669


Meer weten? Luister naar de afleveringen in ons Podcastkanaal NT2 in Brussel’.

Spotify — Castbox — Apple podcasts — Google podcasts

Op zoek naar Nederlands in sociale situaties in Brussel

Taaliconen in tekstballon blauwgroen 500px

Introduceer de taaliconen

De taaliconen helpen je cursisten activiteiten herkennen die aansluiten bij hun kennis Nederlands.

Organisaties (gemeenschapscentra, sportclubs, bibliotheken, …) zetten taaliconen bij hun activiteiten. Ze willen hiermee aan hun bezoekers tonen dat ze welkom zijn op hun activiteiten om Nederlands te oefenen.

In de klas kan je je cursisten vertrouwd maken met de taaliconen. Dit kan de drempel verlagen om deel te nemen aan deze activiteiten, cursussen, workshops, …

Zoek samen met je cursisten een plek om Nederlands te gebruiken 

Ne Le
NL-logo

Nederlandstalige bibliotheken

Er is een Nederlandstalige bibliotheek in elke Brusselse gemeente. Het lidmaatschap is trouwens helemaal gratis en met 1 lidkaart kan je uitlenen bij alle bibliotheken. 

Verlaag de drempel voor je cursisten en bezoek de dichtstbijzijnde Nederlandstalige bibliotheek met je klas. 

Elke bibliotheek heeft een collectie Nederlands leren’: taalcursussen, woordenboeken, eenvoudige leesboeken en vele andere materialen. Al deze materialen staan bij elkaar en hebben dit blauwe NL-logo. Als je lid bent, heb je ook toegang tot het online aanbod.

Adressen | Brusselse bibliotheken (bibliotheek​.be)


Nederlands oefenen in Brussel

Op nederlandsoefeneninbrussel​.be vind je een een verzameling van activiteiten en tips om Nederlands te oefenen in Brussel. De activiteiten zijn uitsluitend activiteiten die opgezet zijn specifiek om Nederlands te oefenen (conversatietafels, …) uit het hele Brusselse netwerk. Via een filter kunnen je cursisten een oefen-activiteit op maat zoeken. Zo vind je cursist de activiteit die past bij het gewenste taalniveau, de interesses, locatie enz. 

In de klas kan je de website introduceren. We hebben een instructie-video gemaakt die je daarvoor kan gebruiken. De video kunnen ze zelf ook herbekijken op de website. 

N22

De Brusselse gemeenschapscentra

De Brusselse gemeenschapscentra bieden heel wat activiteiten aan die laagdrempelig zijn. Op de website n22.brusselskunnen je cursisten een activiteit zoeken via een filter naar interesse en locatie. Je kan ook je kennis van het Nederlands aanvinken, veel van de activiteiten vermelden een taalicoon. 

Logo Vlaanderen Vrijwillig

Vrijwilligerswerk

Vrijwilligerswerk is een ideale manier om Nederlands te oefenen in de vrije tijd: je oefent Nederlands, je doet werkervaring op in een bepaalde sector en je bouwt aan een Nederlandstalig netwerk. 

Hoe kan je vrijwilligerswerk introduceren in de klas? Gebruik onze tool

Bekijk met je cursisten waar ze terecht kunnen als ze vrijwilligerswerk willen doen in Brussel. Op vrijwilligerswerk​.be vind je vacatures. 

Er is ook vrijwilligerswerk dat vanuit het Huis ondersteuning kreeg. Check de vacatures op nederlandsoefeneninbrussel​.be