Ons aanbod voor opleidingsorganisaties en werkervaringsprojecten

Ons team Taalbeleid ondersteunt de opleiding, de taalverantwoordelijke(n) en de lesgevers. We geven vormingen, voorzien coaching en begeleiden het taalbeleidstraject. 

Meer met het Huis


Je wil het taalbeleid in je opleiding structureel vormgeven? Dan ondersteunt het Huis van het Nederlands jou vanaf de initiële vraag tot de finale verankering. 

  • We analyseren de taalsituatie en formuleren een professioneel advies
  • Samen met jou ontwikkelen we een visie
  • We bepalen samen de belangrijkste actiepunten 
  • We bundelen alles in een taalbeleid

De talige sterktes van je opleiding krijgen natuurlijk een belangrijke plaats. We zetten in op materiaalontwikkeling, coaching van werkgroepen, docenten en volledige opleidingsteams.

Wil jij beroep doen op onze ondersteuning? Stuur ons dan een mailtje! 

Contacteer ons
Vorming wervend schrijven

Screening


Wil je het taalniveau van je (kandidaat-)cursisten testen? Wil je iemand inschrijven in een cursus Nederlands voor volwassenen? 

Vul dan het formulier in. Vergeet ook niet je eigen contactgegevens te noteren. Wij mailen je voor een afspraak.


Naar het formulier

Vormingsaanbod


Het Huis organiseert verschillende vormingen die inspiratie bieden. 

  • voor docenten en taalcoaches

De vormingen gaan bijvoorbeeld over taalontwikkelend lesgeven, meertaligheid, instructies of taaltaken. Je kan bij ons ook een intervisie op maat je van je opleiding aanvragen, om na een vorming nog dieper op de materie in te gaan of die helemaal aan te passen aan de realiteit in je opleiding.

Steeds meer opleidingen hebben bovendien een eigen taalcoach. We brengen de verschillende Brusselse taalcoaches met elkaar in contact zodat ze ervaringen kunnen uitwisselen. Dat doen we onder andere op een jaarlijkse taalcoachdag. 


  • voor cursisten

We bieden ook sessies voor cursisten aan. Tijdens Nederlands leren en oefenen in Brussel ontdekken cursisten de leer- en oefenkansen in de buurt. Wil je die kansen liever zelf organiseren? Dan ondersteunt het Huis je bij de opstart van een conversatietafel, een buddy-systeem …

Hier vind je een up-to-date overzicht van ons vormingsaanbod. Schrijf je meteen in voor een sessie of vraag begeleiding aan. 


Naar ons vormingsaanbod