Aanbod voor Brusselse scholen

Werkt u op een Brusselse Nederlandstalige school en wilt u ouders motiveren om Nederlands te leren of te gebruiken? Ons aanbod Nederlands voor ouders is er voor alle Brusselse scholen, CLB’s en andere onderwijspartners. Bekijk hieronder de opties en contacteer ons voor meer informatie of een verkennend gesprek.

Contacteer ons

Infomoment voor ouders

Waar en hoe kunt u Nederlands leren in Brussel? Het Huis van het Nederlands komt de ouders op uw school een infosessie geven of komt met een infostand naar uw activiteiten. We organiseren ook online infosessies.

Lessen Nederlands voor ouders

Wilt u graag lessen Nederlands voor ouders op uw eigen school organiseren? De lessen zijn bedoeld voor beginners en de inhoud ervan is aangepast aan de schoolse context. 

Conversatie-activiteiten voor ouders

Organiseer een conversatie-activiteit voor ouders op uw school. Ouders oefenen Nederlands met elkaar en met iemand van het Huis van het Nederlands. Dagelijkse thema’s maar ook schoolse thema’s komen aan bod. Voor alle niveaus.

Duidelijk Nederlands

Voor een schoolteam is het niet altijd makkelijk om in het Nederlands te communiceren met ouders die niet Nederlandstalig zijn. Boek een workshop of een minisessie Duidelijk Nederlands en ontdek tips & tricks die uw communicatie kunnen verduidelijken.

In onze fiches Duidelijk Nederlands op school – Hoe communiceer je met ouders vindt u heel wat tips. Zodat ook ouders met een basiskennis Nederlands uw boodschap beter begrijpen. Van elke fiche bestaat er een versie voor basisscholen en een versie voor secundaire scholen.

Naar de fiches

Bent u zelf ouder?

Bent u zelf ouder en wilt u Nederlands leren of oefenen op de school van uw kind? Praat erover met de school. Zij kunnen samen met ons mogelijke opties bekijken.