Nederlands voor personeel van kinderdagverblijven en onthaalouders

Wil je zicht krijgen op het niveau Nederlands van je medewerkers? Op zoek naar hulpmiddelen om hun Nederlands te verbeteren? Streef je naar een betere communicatie op de werkvloer?

Brusselse kinderdagverblijven en onthaalouders (aangesloten bij het Lokaal Loket Kinderopvang Brussel), kunnen hiervoor aankloppen bij het Huis van het Nederlands Brussel.

Contacteer ons voor informatie of een verkennend gesprek!

Wat kunnen wij voor je doen?

Informatie, advies en vorming op maat

Wil je weten hoe je medewerkers hun Nederlands voor het werk kunnen verbeteren?

Wij geven gepersonaliseerd advies, passend bij jouw organisatie en de noden van de medewerkers.

Wil je je taalbeleid versterken?

We gaan met jou op weg. Van een visie tot het opstellen van een actieplan.

Contacteer ons!

Niveau Nederlands testen en inschrijven in een cursus Nederlands

Wil je het niveau Nederlands van een (kandidaat) medewerker kennen?

Wil je die medewerker inschrijven voor een cursus Nederlands?

  • Vul dit formulier in.
  • Je krijgt een e‑mail met een afspraak voor een niveautest of een inschrijving. 
  • Na afloop krijg je een e‑mail met het resultaat van de test en/​of informatie over de inschrijving.

Korte online cursussen Nederlands voor kinderbegeleiders (20u)

In samenwerking met CVO Brussel.

In deze korte cursussen leren kinderbegeleiders woorden en uitdrukkingendie ze dagelijks in hun werk gebruiken.

Meer info

Coachtrajecten Nederlands op de werkvloer voor kinderbegeleiders (30u)

We coachen kinderbegeleiders om Nederlands te leren, te oefenen en te gebruiken op het werk. Zo communiceren ze beter met kinderen, ouders en collega’s.

Meer info

Wil je ouders motiveren om Nederlands te leren of te gebruiken? 

Wil je advies om duidelijk te communiceren met je anderstalige klanten?

Check zeker ons aanbod ‘Nederlands voor ouders’