Algemene informatie

Welke lokalen zijn er beschikbaar?

Het gebouwencomplex bevat volgende lokalen:

 • bureauruimtes
 • klas- of vergaderlokalen (capaciteit: 10 tot 25 personen)
 • een auditorium (capaciteit: 98 personen)
 • een cafetaria met aangrenzend terras (capaciteit voor staande recepties: 150 personen)

De bureauruimtes en een deel van de klaslokalen zijn vast verhuurd aan de vzw Huis van het Nederlands Brussel, het Brussels Onthaalbureau voor Nieuwkomers BON vzw,  en het Centrum voor Basiseducatie Brusselleer.

De overblijvende lokalen worden op ad hoc basis verhuurd aan organisaties/diensten die aan bepaalde voorwaarden voldoen (zie verder).

Wie kan lokalen huren?

De lokalen in het gebouwencomplex kunnen enkel verhuurd worden aan organisaties, diensten of bedrijven, niet aan privé-personen.

Categorie A:

 • leslokalen voor NT2 (Nederlands voor volwassenen) of inburgeringscursussen door publieke aanbodverstrekkers
 • prijs voor ad hoc-lokalen (per dagdeel): 25 EUR (aula: 100 EUR)  

Categorie B:

 • vergaderlokalen voor directe partners en subsidiegevers
 • prijs voor ad hoc-lokalen (per dagdeel): 40 EUR (aula: 150 EUR)

Categorie C:

 • alle andere
 • prijs voor ad hoc-lokalen (per dagdeel): 50 EUR (aula: 190 EUR)

 

Waarvoor kan je de cafetaria gebruiken?

 • het organiseren van pauzes tijdens één van bovenstaande activiteiten in het gebouwencomplex
 • het organiseren van recepties aansluitend op één van bovenstaande activiteiten in het gebouwencomplex
 • het organiseren van recepties los van andere activiteiten in het gebouwencomplex

De catering van de recepties in de cafetaria gebeurt uitsluitend door de organisatie die de cafetaria uitbaat (Café ABC). Contactpersoon: Alain Van Laer via 02 501 66 79 of 0498 80 22 54, alain.van.laer@eatvzw.be

Waarvoor kan je geen lokalen huren?

 • commerciële activiteiten
 • activiteiten voor privé-doeleinden
 • politieke activiteiten

Tegen welke prijs?

De verhuur van lokalen gebeurt per dagdeel, d.w.z. voor een voormiddag, een namiddag of een avond.

Klas- en vergaderlokalen:

 • categorie A: € 25 per dagdeel
 • categorie B: € 40 per dagdeel
 • categorie C: € 50 per dagdeel

Auditorium:

Geluidsinstallatie en dataprojectie zijn aanwezig in het auditorium en zitten in de prijs.

 • categorie A: € 100 per dagdeel
 • categorie B: € 150 per dagdeel
 • categorie C: € 190 per dagdeel

Cafetaria:

 • voor pauzes tijdens activiteiten in het gebouwencomplex: gratis
 • voor recepties na activiteiten in het gebouwencomplex: € 60
 • voor andere recepties: € 90

Prijzen voor de catering van recepties en eventuele maaltijden in de cafetaria worden afgesproken met de vzw Café ABC, die de cafetaria uitbaat.