Attesten voor ouders - Nederlandstalig onderwijs en kinderdagverblijf

Je wil je kind inschrijven in het Nederlandstalige secundair, lager of kleuteronderwijs? Of in een Nederlandstalig kinderdagverblijf? 

De Vlaamse overheid besliste dat je kind voorrang krijgt als jij of je partner zelf een bepaald niveau Nederlands hebben.

Dat niveau is:

  • voor een kinderdagverblijf: B1
  • voor het onderwijs: B2

Welke test kan je doen in het Huis?

Wat neem je mee naar de test?

Neem je identiteitsbewijs mee.