Meertaligheid in je opleiding

Welkom!

De instroom in jouw Brusselse opleiding is heel divers. Cursisten met verschillende thuistalen komen er samen om te leren, te voelen, te proberen, te kijken, te luisteren en te beleven.

Hoe maak je van die talige diversiteit een troef? Hoe zet je meertaligheid in zodat ze een meerwaarde vormt voor het leerproces van je cursisten? 

Het Huis van het Nederlands geeft je tips waarmee je zelf kan experimenteren in je les. Niks ingewikkelds, niet tijdsintensief, maar praktisch en doeltreffend. We wensen je er veel plezier mee! 

Team Taalbeleid — Huis van het Nederlands Brussel 

Aandacht schenken aan de herkomst van vaktermen? We tonen je hoe dat kan! 

Heel wat Nederlandse woorden uit de kunstwereld hebben hun roots in andere talen. Of zijn in verschillende talen heel gelijkaardig. Zo is muziek (Nederlands) ook musique (Frans), Musik (Duits), müzik (Turks), muzik (Albanees), muzica (Amhaars), …

Die meertalige wortels van een woord vormen een dankbare insteek om de verschillende taalachtergronden van je cursisten in te zetten. Vervolgens kan je deze taalachtergronden valideren bij het zoeken naar de betekenis van een nieuwe term. We selecteerden enkele tips: 

Laat je cursisten zoeken

Geef je cursisten niet meteen de verklaring voor nieuwe woorden, maar laat hen zelf zoeken naar de betekenis ervan. Help hen met instructies over de zoekmethode. 

  • Herken je dit woord in een andere taal? Hoe klinkt dat woord in de andere taal? En wat betekent het in die taal? Zou het dezelfde betekenis kunnen hebben in deze context? 
  • Is een onderdeel van dit woord herkenbaar in een andere taal? Wat betekent dat stukje in die andere taal?

Vraag advies

Toon je interesse voor de verschillende achtergronden van een nieuwe term aan je cursisten. Zeg nu zelf, een leerkracht die jouw hulp nodig heeft bij de uitspraak van een woord, werkt dat niet verbindend?

Neem bijvoorbeeld het woord soep’. Dat woord is bijna hetzelfde in alle talen. Vraag eens aan je cursisten hoe je dat zegt, sopa’ in het Spaans, zupa’ in het Pools soupe’ in het Frans, soup’ in het Engels of supu’ in het Swahili? 

Ook orkest, portret, strofe, illustratie, canon, expositie, tessituur of film zijn transparante woorden waarbij je je leerlingen om uitspraakadvies kan vragen. 

Maak een lijst met transparante woorden

Leg samen met je cursisten een lijst met transparante woorden voor jouw vakgebied aan.

Laat hen zelf zoeken naar gelijkaardige termen in andere talen. Maak er even tijd voor en toon zo dat je ook andere talen wil betrekken. Op die manier erken je de meertalige achtergrond van je cursisten en zorg je ervoor dat ze zich meer betrokken voelen bij je les en de woorden de je gebruikt.

A6 liggend RV postkaart meertaligheid v 02 5

Aan de slag

Je hebt misschien nog wel ideeën? Of denkt aan een andere methode om de etymologie van woorden te belichten?

Laat je inspireren en probeer wat uit! Geef de diverse afkomst van vaktaalwoorden een plaats en schenk zo aandacht aan de verschillende achtergrond van je cursisten. Succes!

Naar het evaluatieformulier

Heb je nog vragen? Contacteer ons gerust. We helpen je graag verder.